U petak, 15. 03. 2019. godine, u našoj školi održano je prvo Općinsko takmičenje iz Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti za učenike VII i VIII razreda. Našu školu predstavljale su učenice Mašić Sajra, (VII-1) i Karamehmedović Dalila (VIII-2). Učenice su pripremale nastavnice Arnela Baščaušević i Maja Hrnjica.

Naše učenice pokazale su solidno znanje.Poredak prve tri škole u konkurenciji sedmih razreda je sljedeći:
1. mjesto OŠ „Edhem Mulabdić“ sa osvojenih 57 bodova,

2.  mjesto OŠ „Vrhbosna“ sa osvojenim 51 bodom  i

3. mjesto OŠ „Saburina“ sa osvojenih 48,5 bodova .

Naša učenica Mašić Sajra u konkurenciji sedmih razreda  se plasirala  na 5. mjesto sa ukupno 46,5 bodova što je za samo 2 boda manje od trećeplasirane učenice.  Karamehmedović Dalila u konkurenciji osmih razreda je ostvarila 23,5 boda. Maksimalno, učenici su mogli osvojiti 60 bodova.

   Poredak prve tri škole u konkurenciji osmih razreda je sljedeći: 

1. mjesto dijele OŠ „Edhem Mulabdić“ i OŠ „Mula Mustafa    

    Bašeskija“ sa osvojenih 51,5 bodova i

3. mjesto OŠ „Saburina“ sa osvojenih 44,5 bodova.