Obuka iz osnova korištenja mBot robota

 

 U utorak, 24.09.2019. godine,  održana je obuka u sklopu organizacije lige za robotiku koju će u ovoj školskoj godini realizirati Općina Stari Grad.

   Obuka je održana u Mostaru a vodili su je master mentori SPARK škole. Tematika samih radionica odnosila se na: upoznavanje sa robotikom, grafičkim programiranjem – mBlock i prvo pokretanje mBot-a, povezivanje i prvi program za mBot, RGB diode i tipkalo, senzori za praćenje linije, ultrazvučni senzori, IR komunikacija.

    Iz naše škole obuku su uz nastavnika Emira Jasenčića prošli i učenici Tarik Bulbul (VII-1), Mesud Pupović (IX-1) i Hamza Miladin (IX-1).