U utorak, 27. 03. 2018. godine, u školi je boravila ekipa magazina za djecu i mlade Federalne televizije “U zmajevom gnijezdu”. Kroz magazin nas vodi voditelj Elvir Hadžijamaković Lilo. U emisijama se obrađuju teme iz školskog života. Ovom prilikom u našoj školi snimljena su tri priloga o radu školskih sekcija, kao i nekih specifičnih projekata koje škola realizira. Moderatorice ovih aktivnosti ispred naše škole bile su nastavnice Niđara Kafadar i Almira Karčić. Obrađene su teme o radu Dramske sekcije i aktivnosti koje se provode u sklopu ove vannastavne aktivnost, zatim projekat „Terenska nastava“ koji se već drugu godinu realizira u našoj školi. Zabilježen je i prilog o korištenju Google for Education platforme u nastavi naše škole. Učenici su na veoma zanimljiv način prezentirali svoja vlastita iskustva sa ovom edukativnom platformom i prednostima koje pruža. Prilozi će biti emitirani u sklopu emisije “U zmajevom gnijezdu” u skladu sa programskom šemom FTV-a u narednom periodu.