Podizanju svijesti o problemu “Bijelog štapa”

 U ponedjeljak, 13.05.2019. godine, održano je edukativno predavanje o podizanju svijesti o problemu “Bijelog štapa” te o problemima s kojima se svakodnevno susreću osobe sa ovom vrstom invaliditeta. Ova vrsta edukacije predviđena je Godišnjim programom rada škole, u okviru programa inkluzije osoba sa invaliditetom, i evo već nekoliko godina se održava u osnovnim školama sa područja Starog Grada u četvrtom razredu. Ove godine radionica je održana u trećem razredu jer učenici četvrtog razreda i ove sedmice pohađaju školu plivanja.

 Radionicu su održali Senija Okić, profesorica historije i predsjednica Saveza slijepih Kantona Sarajevo; Kenan Kudus, šahista i predsjednik Sportskog društva slijepih Kantona Sarajevo i Zoran Đukić, selektor BH kuglaške reprezentacije slijepih. Učenici su sa svojom učiteljicama Lejlom Čengić priredili i jedno iznenađenje. Naime, napravili su plakat sa šarenim naočalama te otpjevali prigodnu pjesmu.

Jedan od primarnih ciljeva ovog projekta je da se kroz direktnu interakciju sa učenicima razbijaju predrasude o osobama sa invaliditetom, da se podigne svijest i odgovornost u odnosu na ukupne probleme „Bijelog štapa“. Cilj je da se mladi ljudi ohrabre kada se nađu u situaciji da mogu pružiti pomoć osobi sa invaliditetom. Radionici su prisustvovali i predstavnici Službe za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj Lejla Dizdarević, pomoćnica načelnika za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj i Mensud Handžić.