U ponedjeljak 22.01.2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizirano je i održano permanentno stručno usavršavanje nastavnika Kantona Sarajevo. Nakon plenarnog predavanja u amfiteatru (zajedničkog za sve odsijeke osim Odsijeka pedagogije i psihologije): „Univerzalni dizajn za učenje“ (prof. . Lejla Kafedžić), „Prevladavanje stresa kod nastavnika“ (prof. dr. Lidija Pehar), „Pedagoške implikacije nasilja u školi“ (doc.dr. Emina Dedić Bukvić) uslijedio je rad po odsijecima kroz predavanja iz metodike kao primjeri dobre prakse na temu „Odgovorni nastavnik“ Anglistika  (doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić), Njemački jezik (doc. dr. Zlata Maglajlija), BHS jezik, teme:       „O nekim aspektima inkluzije u nastavi maternjeg jezika“ (predavač: prof. dr. Muhidin Džanko), „Metodologija izrade testnih zadataka za internu evaluaciju“ (predavač: Adila Salibašić, prof.) i „Čas lektire – ‘Prokleta avlija’ Ive Andrića“ (predavač: Vedad Mulavdić, prof.)  te na odsijeku Historija teme: „Nastavnik historije pred novim izazovima“ (prof. dr. Zijad Šehić) i „Nastavni sadržaj o opsadi Sarajeva , zločinu i genocidu u BiH od 1992-1995.  godine. Potencijali i mogućnosti“ (mr. Melisa Forić Plasto).

Odsjek pedagogije i psihologije imao je zasebna predavanja i to:

„Nastavnik u ulozi razrednika“ (doc. dr. Hodžić Lejla), „Odnos među učenicima u razredu“ (Suljagić Meliha, MA), „Uloga pedagoga u prepoznavanju i identifikaciji nadarenosti kod učenika“ (Isanović-Hadžiomerović Amina, MA), temu po izboru nastavnika (prof. dr. Pušina Amir) i „Senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima djece u riziku“ (Sadiković Anida, MA). Iz naše škole edukaciji su prisustvovali nastavnice Amela Čehajić, Igda Feko, Arleta Hadžimuratović, Niđara Kafadar, Amra Sprečaković i Nermina Kurtović te pedagogica Emina Hrnjić.