Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještavaju da počinje aprilski upisni rok za prvačiće u Kantonu Sarajevo.

Podsjećaju na zakonsku obavezu upisa djece, odnosno školskih obveznika, u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini.Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu do navršenih 15 godina života, odnosno do završene osnovne škole, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Školskim obveznikom redovne osnovne škole se smatra dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti pet i po godina života.

Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji/staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Napominju da će pored ovog upisnog roka biti organizovan i upisni rok u augustu mjesecu, a na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj se teritoriji nalazi škola.

Dokumenti koji su potrebni za upis djeteta u školu su rodni list, ljekarsko uvjerenje za dijete, kao i uvjerenje izdato od predškolske ustanove o pohađanju obaveznog predškolskog programa.

Razgovor sa budućim prvačićima se obavlja nakon isteka roka za upis, poslije kojeg škole tokom mjeseca maja pozivaju buduće prvačiće na razgovor koji ima za cilj utvrditi, prije svega, emocionalnu i socijalnu zrelost djeteta. Odgoj i obrazovanje djece s posebnim obrazovnim potrebama odvija se u specijalnim i redovnim školama i ona imaju pravo na individualni nastavni plan i program koji je prilagođen njihovim mogućnostima.

Prema nastavnom planu i programu za prvi razred u Kantonu Sarajevo, učenici imaju DEVET nastavnih predmeta koje, kroz 17 sati boravka u školi, realiziraju tokom svake radne sedmice.

Drugi upisni rok za upis učenika u prvi razred osnovne škole organizovat će se u augustu 2017. godine, za roditelje koji iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti upisati dijete u aprilskom upisnom roku, stoji u saopćenju.