Predstavnici Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA i KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. danas, 13. 2. 2014. godine  u 11,00 sati posjetili su našu školu i uručili korpu za otpatke kao simboličan poklon koji će ostati trajna vrijednost u školi i uspomena na učenički volonterski angažman i sate koje su nesebično poklonili svojoj zajednici. Tom prilikom najavljeni su i još neki pokloni koji će uslijediti u narednom periodu.
poklon

   Podsjećamo „Galerija volonterizma“, završna manifestacija projekta „Volontiranje je cool!“, koju organizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA pod pokroviteljstvom općine Centar i u partnerstvu sa  Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održana je u četvrtak 05.12.2013. godine Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Na ovoj završnoj manifestaciji učestvovalo je 12 volonterskih grupa najbolje rangiranih na općinskoj galeriji sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, koji su u proteklim mjesecima jednom sedmično realizirali raznolike volonterske aktivnosti po vlastitom izboru. Našu volontersku ekipu predvodila je pedagogica Emina Hrnjić, a činili su je Enida Dučić, Ajla Pustahija, Amela Mahović i Lejla Kadć. Akcija je realizirana pod nazivom “Kad se male ruke slože“. Ogledala se u zajedničkim aktivnostima sa Zavodom za specijalno obrazovanje i odgoj djece „MJEDENICA“.  Tom prilikom naša ekipa osvojila je 25 bodova od mogućih 30 i rangirana je kao srednjeplasirana.

Cilj ovakvih manifestacija je omogućiti volonterima da prezentuju svojvolonterski rad i angažman, razmjene svoja  iskustva koja su stekli učešćem na projektu „Volontiranje je cool!”, promovišu korisne efekte volonterizma  i pozovu vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad.