Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad, Jusuf Pušina, zajedno sa svojim saradnicima Sanelom Dragolovčaninom, zamjenikom predsjedavajućeg OV i vijećnikom Muamerom Mekićem posjetio je danas (16.11.2017. godine) našu školu i direktoru naše škole Kerimu Fejzagiću uručio zahvalnicu za učešće u akciji pošumljavanja lokaliteta Čolina kapa na Trebeviću.
Naime, kao što smo već objavili, u subotu 28. 10. 2017. godine Općina Stari Grad je u saradnji sa KJP „Sarajevo – šume“ organizirala akciji pošumljavanja. Učenici naše škole predvođeni direktorom i nastavnicama Almirom Karčić i Elvedinom Rožajac-Idrizović uzeli su aktivno učešće u ovoj aktivnosti