U narednom periodu u našoj školi će se izvršiti testiranje motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika učenika naše škole u okviru Projekta: „Primjena savremene dijagnostičke opreme za testiranje motoričkih sposobnosti i mjerenje morfoloških karakteristika djece i adolescenata Općine Stari Grad“ organizirano od strane Kluba borilačkih vještina ORKAN – , a uz saglasnost nadležnog Ministarstva, kao i prethodnu dobivenu saglasnost roditelja.