Poštovani roditelji/staratelji,
Obavještavamo Vas da će se izborni sastanak Vijeća roditelja za izbor direktora JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, u skladu sa članom 7. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 38/12), održati 05.05.2015. godine sa početkom u 18,00 sati, u prostorijama JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković “ Sarajevo. Tada je planirano i zvanično predstavljanje kandidata za direktora škole, nakon čega će biti omogućeno svim zainteresiranim roditeljima učenika da pristupe glasanju po principu „Jedan roditelj-jedan glas“.
• Pravo glasanja na sastanku imaju svi prisutni roditelji/staratelji učenika Škole, koji imaju pravnu i poslovnu sposobnost.
• Glasanje na sastanku je tajno i vrši se na osnovu ranije pripremljenih i ovjerenih lista kandidata.
• Glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen jedan od ponuđenih odgovora, a u protivnom listić se proglašava nevažećim.

Glasanje će se obaviti u periodu od 18,15 do 19,45 sati.
Napomena:
Mole se roditelji/staratelji da na glasanje sa sobom ponesu identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).

Dobro došli!

Vijeće roditelja
JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo