Imajući u vidu trenutnu bezbjedonosnu situaciju u državi, kao i našu dosadašnju praksu, napominjemo da učenici ne mogu napuštati prostorije škole ni školsko dvorište.

Užinu mogu donositi od kuće ili istu dan prije naručiti putem školske kantine.

Također, treba skrenuti pažnju učenicima da u većim grupama dolaze u školu i iz iste se na taj način vraćaju. Ukoliko su roditelji u mogućnosti preporučujemo da dolaze po svoju djecu.

 

Učenicima se neće dozvoliti odlazak sa nastave za vrijeme trajanja iste bez dolaska roditelja po njih.

 

Zajedničkim snagama trebamo učiniti sve što je u našoj moći da u saradnji sa roditeljima i nadležnim organima spriječimo eventualne nesretne ishode.

 

 

 

                                                                                                                       D I R E K T O R

  Kerim Fejzagić, s.r.