„Galerija volonterizma“, završna manifestacija projekta „Volontiranje je cool!“, koju organizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA pod pokroviteljstvom općine Centar i u partnerstvu sa  Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo  održana je u četvrtak 05.12.2013. godine sa početkom u 14,00 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

   Najmlađi volonteri Sarajeva obilježili su Međunarodni dan volonterizma, predstavljajući svoje volonterske aktivnosti svojim vršnjacima i predstavnicima lokalnih vlasti te tako poslali jedinstvenu poruku da svako može biti junak svoga grada!

Našu volontersku ekipu predvodila je pedagogica Emina Hrnjić, a činili su je Enida Dučić, Ajla Pustahija,  Amela Mahović i Lejla Kadć. Akcija je realizirana pod nazivom “Kad se male ruke slože“. Ogledala se u zajedničkim aktivnostima sa Zavodom za specijalno obrazovanje i odgoj djece „MJEDENICA“. Ekipu je u prethodnom periodu pripremala pedagogica Amila Osmanković koja je zajedno sa pomenutim učenicima realizirala volonterske aktivnosti.volontiranje1

   Na završnoj manifestaciji je učestvovalo 12 volonterskih grupa najbolje rangiranih na općinskoj galeriji sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, koji su u proteklim mjesecima jednom sedmično realizirali raznolike volonterske aktivnosti po vlastitom izboru. Naša ekipa osvojila je 25 bodova od mogućih 30 i rangirana je kao srednjoplasirana.

   Cilj manifestacije je omogućiti volonterima da prezentuju svoj volonterski rad i angažman, razmjene svoja  iskustva koja su stekli učešćem na projektu „Volontiranje je cool!”, promovišu korisne efekte volonterizma  i pozovu vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad. Manifestacija je bila takmičarskog karaktera.

volontiranje3

Prvorangirane tri ekipe su:

1.    OŠ „Zahid Baručija“ (osvojili glavnu nagradu projekta)

2.    OŠ „Safvet beg Bašagić“

3.    OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“

   volontiranje2Sve grupe volontera nagrađenesu poklonima koji će ostati trajna vrijednost u školama i uspomena na njihov volonterski angažman i sate koje su nesebično poklonili svojoj zajednici.

   Nakon uručenja nagrada uslijedio je Volontiranje je cool! Party uz nastup pjevača Amara Gileta Jašarspahića. Bilo je i pjesme i plesa i dobrog druženja.