NOVI USPJEH NAŠIH UČENIKA

Našu volontersku ekipu predvodila je pedagogica Amila Osmanković a činili su je Enida Dučić,Ajla Pustahija i Amela Mahović. Akcija je realizirana pod nazivom “Kad se male ruke slože“.Ogledala se u zajedničkim aktivnostima sa Zavodom za specijalno obrazovanje i odgoj djece „MJEDENICA“ i nalaze se među pobjednicima “Prve općinske galerije volonterizma 2013”.
AKCIJA1Objavljeno na www.mojevijesti.ba.

‘Galerija volonterizma’

Osnovci iz KS-a predstavili oko 70 projeknih aktivnosti

 

Objavljeno 12.06.2013 u 14:52

 

U prostorijama OŠ ‘Kovačići’ jučer se održala ‘Prva općinska galerija volonterizma’ koju organizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma Croa u okviru projekta ‘Volontiranje je cool!’ u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Na Prvoj općinskoj galeriji  u sarajevskoj školi OŠ ‘Kovačići’ okupilo se 150  učenika iz 24 osnovne škole i 5 općina Kantona (Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća).akcija3

Učenici su predstavili svoje projektne aktivnosti koje su korisne za lokalnu zajednicu. Prvu općinsku galeriju posjetili su i predstavnici općina Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Udruženja Infohouse, Exclusive d.o.o. i drugi prijatelji projekta.

Cilj manifestacije je bio omogućiti volonterima da prezentuju svoj volonterski rad i angažman na portfoliju, razmjene svoja  iskustva koja su stekli učešćem na projektu ‘Volontiranje je cool!’, promovišu korisne efekte volonterizma  i pozovu vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad.akcija4

 

Najbolje akcije bit će ponovo predstavljene na završnoj manifestaciji projekta 05.12.2013. simbolično na međunarodni dan volonterizma.

Pobjednici ‘Prve općinske galerije volonterizma 2013.’  su:

Općina Centar: 

JU OŠ  „Safvet-beg Bašagić“ ; JU OŠ „Hasan Kikić“; JU OŠ „Isak Samokovlija“; JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“

Općina Stari Grad:

JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ ; JU OŠ „ Šejh Muhamed ef.  Hadžijamaković“

Općina Novi Grad:

JU OŠ „Behaudin Selmanović“ ; JU OŠ „Dobroševići“

Općina Novo Sarajevo

JU OŠ „ Kovačići“ ; JU OŠ „Grbavica II“

Općina Vogošća

JU OŠ „Zahid Baručija“ ; JU OŠ „Porodica ef. Ramić“
akcija5

Ove godine, projekat ‘Volontiranje je cool!’ se realizira učešćem osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo u dvije grupe. Projekat je u prvom krugu realizacije uključio 500 volontera iz 24 osnovnih škola sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad i Vogošća, koji su jednom sedmično realizirali volonterske aktivnosti po vlastitom izboru u periodu mart-maj. 

U drugom krugu realizacije planirano je učešće 400 volonera sa područja općina:  Ilidža, Hadžići, Trnovo, Ilijaš i oni bi svoje volonterske aktivnosti realizirali u periodu septembar-decembar.

Projektom su predviđene dvije općinske galerije po završetku perioda volontiranja, na kojima će volonteri predstaviti svoje volonterske aktivnosti, kao i završna manifestacija na kojoj će se predstaviti pobjednici općinskih galerija kao i uručiti nagrade i zahvalnice svim školama učesnicama u projektu.