19.05.2018. godine (subota), u sportskoj sali JU OŠ „Porodice ef. Ramić“ održano je XXII saobraćajno-obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola KS u organizaciji Auto-moto kluba Kantona Sarajevo. Ova takmičenja imaju za cilj unapređenje opće saobraćajno-tehničke kulture mladih i stvaranje povoljnih uslova za poboljšanje i unapređenje cestovne bezbjednosti djece.

Takmičenje se sastojalo od 2 dijela: teoretskog i praktičnog – vožnje bicika na poligonu sa preprekama. Najbolji (pet djevojčica i pet dječaka) će predstavljati Kanton Sarajevo na državnom takmičenju. Suorganizator takmičenja je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Na kantonalnom i općinskom takmičenju učestvovale su ekipe škola od 4 člana (dvije djevojčice i dva dječaka). Ekipu naše škole predstavljali su učenici: Papić Anida, Komar Isabella, Trnka Emil i Ratkovčić Karlo. Naša škola osvojila je treće ekipno mjesto na općinskom nivou. Učenike je pripremao i vodio nastavnik Emir Jasenčić.

Rang lista škola sa područja općine Stari Grad:

  1. JU OŠ “Hamdija Kreševljaković“
  2. JU OŠ “Saburina”
  3. JU OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“
  4. JU OŠ ” Vrhbosna”
  5. JU OŠ “Edhem Mulabdić”
  6. JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“