U subotu 27. aprila održano je takmičenje. Naša škola je učestvovala  sa ekipom Karkelja Sara, Nuhić Ilma, Hadžić Mhamed i Kurudžija Berzad. Učenike je pripremio nastavnik Emir Jasenčić.
Ostvareni su sljedeći rezultati: na nivou općine ekipno 3. mjesto i pojedinačno Karkelja Sara 2. mjesto.

ČESTITAMO!!!