Tokom zimskog raspusta u našoj školi bilo je radno. Potrudili smo se da naši učenici drugo polugodište započnu u što ljepšem i prijatnijem  ambijentu. Nabavljeni su materijali za adaptaciju, investicione radove, krečenje, farbanje i sl. Uređen je ulazni dio (mali hol)  sa pultom i zidnom stalažom. Kupljeni su novi ormari za dva kabineta.  Izvršena je zamjena prozora u dvije učionice (učionica prvačića i produženi boravak) i u kancelariji sekretara škole. U svakom kabinetu postavljen je državni grb. Sve prostorije su detaljno očišćene i pospremljene.