Direktor škole Kerim Fejzagić jutros je u 08.45 sati primio učenike koji su zajedno sa nastavnicom Almirom Karčić učestvovali na Danu otvorenih vrata 26. 10. 2018. godine, koji je održan povodom Dana Ujedinjenih nacija.      Uz prigodne riječi direktor je uručio zahvalnice Ujedinjenih nacija (UN) BiH učenicima  Eldinu Karačiću, Emini Bakaršić, Seadu Pihljaku i Karlu Ratkovčiću u kojima se izražava zahvalnost na trudu i radu na prezentacijama i diskusijama koje su opisale stavove mladih ljudi prema problemima koji su uključeni u Ciljeve održivog razvoja (SDG) na teme:

  • Okoliš 2030. godine: čist zrak, voda i obnovljiva energija za sve
  • Razvijanje vještina i znanja za 2030. godinu: zdravlje, obrazovanje i zapošljavanje
  • Inkluzivno i pošteno društvo za sve do 2030. godine: tolerantna i mirna društva

   U zahvalnicama se posebno naglašava to da Ujedinjene nacije posebno cijene i ponosni su na činjenicu da su imali priliku uvidjeti stavove i vidike mladih ljudi, koji žele dati doprinos zajednici za bolje sutra.