Zajedno gradimo važne navike pravilnog odlaganja e-otpada.

200 škola je dio Zelene revolucije za okoliš bez elektro otpada. U toku je takmičenje u sakupljanju i traje do 04.05.2022. Sve što je radilo na struju ili baterije možeš odložiti u našoj školi i na taj način dati svoj doprinos u zaštiti okoliša.

Škole koje sakupe najviše e-otpada osvajaju vrijedne nagrade. Više na: https://bit.ly/3JT3SgF