Ove godine dvije nastavnice su planirale da Međunarodni dan maternjeg jezika u našoj školi obilježe  ogledno-uglednim satom iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti sa temom Od Kulina bana do današnjih dana. Čas je održan u petak, 21. 02. 2014. godine s početkom u 13 sati, a predstavljao je prezentaciju istraživačkog rada učenika dva odjeljenja, VI2 i IX1, po modelu aktivnog učenja koje traje od novembra prošle godine. U prethodnom periodu akcenat je bio na učenicima, njihovom istraživanju i prezentiranju, a vođeni su dvjema moderatoricama, nastavnicama bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Merimom Slinić i Niđarom Kafadar.
Ogledno-ugledni sat 2

Cilj spajanja dva odjeljenja, odnosno spajanja učenika šestih i devetih razreda bio je razviti međusobno poštivanje i pomaganje, međusobnu saradnju dvije generacije te na taj način ukinuti međugeneracijski jaz jer su oni u prethodnom periodu zajedno sarađivali, pomagali jedni drugima, učili jedni od drugih i istraživali ono što im je zajedničko – maternji jezik.
Ogledno-ugledni sat 3

Također, cilj je bio povezati nastavne sadržaje maternjeg jezika od šestog do devetog razreda iz različitih oblasti i istaknuti važnost izučavanja maternjeg jezika, te važnost njegovanja vlastitog jezičkog izričaja.

Ogledno-ugledni sat 1

Času su prisustvovali predstavnici Prosvjetno-pedagoškog zavoda, predstavnik Općine Stari Grad, direktor Instituta za jezik, direktor i nastavnici iz drugih škola, kao i direktor i nastavnici iz naše škole.