DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM

U ponedjeljak, 19.11, u našoj školi obilježen je Dan borbe protiv nasilja nad djecom. U realizaciji obilježavanja ovog značajnog datuma učestvovala je dežurna ekipa školskog radija “Dječija ruka” kroz radioemisiju “Moja riječ-moje pravo”. Radioprogram su vodile Ilhana Tinjak i Sarah Zeljković iz VII razreda.
Članovi Vijeća učenika su učestvovali pripremi i postavljanju materijala na Oglasnoj ploči naše škole, koja se nalazi u holu.

Kada je riječ o nasilju nad djecom, ono može da bude nasilje od strane odraslih, kao i od strane same djece. Kada djeca nad drugom djecom vrše nasilje, to je vršnjačko nasilje. Kada se djeca suočavaju sa uvredama ili neugodnim situacijama na društvenim mrežama to je nasilje putem interneta.

19. novembar se obilježava kao Svjetski dan borbe protiv nasilja nad djecom.

Učenici naše škole imali su priliku ispričati ukoliko su doživjeli neki od oblika nasilja ili svjedočili istom, tako što su svoje priče napisali na papir i ubacili u kutiju koja se nalazila u holu škole.

Članovi Vijeća učenika su ukazali na pozitivne oblike ponašanja, dijeleći učenicima poruke prijateljstva, ljubavi i dobrote. Na taj način prezentirani su neki od mnoštva oblika i akcija u borbi protiv nasilja.