MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

U utorak, 11.12. 2012. godine učenici viših razreda naše škole obilježili su Dan ljudskih prava izradom i postavkom plakata, te su u holu škole proveli akciju prikupljanja dobrovoljnih priloga za teško oboljelog Hožbo Samira učenika 1. razreda srednje Medicinske škole  na Jezeru i na taj način istakli jedno od osnovnih ljudskih prava – PRAVO NA ŽIVOT.

 

Međunarodni dan ljudskih prava ili Dan ljudskih prava obilježava se od 1950. godine na dan kada je dvije godine ranije potpisanaUniverzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “životslobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10.12. Desetog decembra, ljudi i države širom svijeta slave donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948).

  Ovog ključnog datuma u modernoj historiji, nacije svijeta su se okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih nacija.

Postoji ukupno trideset članova koji okvirno čine sporazum o ljudskim pravima, ali za najznačajnije principe se smatraju slijedeći:

  • Pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti
  • Pravo na obrazovanje
  • Pravo na zaposlenje, plaćene praznike, zaštita od nezaposlenosti i socijalna sigurnost
  • Pravo na puno učešće u kulturnom životu
  • Sloboda od torture ili svirepog, nehumanog tretiranja ili kazne
  • Sloboda mišljenja, uvjerenja i vjeroispovjesti
  • Sloboda izražavanja i mišljenja