MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

 

RADIOEMISIJA radiooo

 

 

 

U subotu, 16. novembra obilježen je Međunarodni dan tolerancije. Ovu riječ tako često čujemo, a da li uopće znamo šta je to tolerancija, šta znači biti tolerantan i koliko smo mi zaista tolerantni? Članovi dežurne radioekipe školaskog radija  Dječija ruka: Naida Mašić, Amina Čopelj, Nejra Hidić i Mirza Kadić u današnjoj radioemisiji pod nazivom Šta znamo o toleranciji? odgovorili su na neka od ovih pitanja.

Sam pojam tolerancija dolazi od grčke riječi tolerare, što znači podnositi. Ona podrazumijeva, snošljivost i uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života. Biti tolerantan znači biti osviješten o različitostima u odnosu na nas same i prihvatiti te različitosti u svakodnevnom životu.

Po riječima stručnjaka, prvi korak ka toleranciji je razbijanje iluzije svoje nepogrešivosti. Čak i ako samo prihvatamo mogućnost da možda pogrešno mislimo ili nešto radimo, dobivamo priliku čuti druge, biti tako veliki ljudi da priznamo svoju grešku i da učeći jedni od drugih dođemo što bliže pravoj istini.

Između ostalog, učenici su podsjetili na mudre misli koje trebaju biti naša vodilja u životu:

“Pazite na svoje misli jer one postaju vaše riječi;

Pazite na svoje riječi jer one postaju vaša djela;

Pazite na svoje djela jer ona postaju vaše navike;

Pazite na svoje navike jer one postaju vaš karakter;

Pazite na svoj karakter jer on postaje vaša sudbina.”
tolerancija