10.12. – DAN LJUDSKIH PRAVA

U utorak, 10.12.2013. godine u našoj školi je obilježen Dan ljudskih prava. Članice redakcije Dječija ruka: Berina Vatrenjak, Emina Kukuljac, Nejra Aličković, Amina Čopelj, Naida Mašić i Esma Vatrić pripremile su i realizirale radioemisiju pod nazivom „Imam pravo na…“ u kojoj su nas podsjetile na ljudska prava zagarantovana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima koja je potpisana na ovaj datum 1948. godine. Također, učenice su i pripremile Zidne novine koje govore o istoj temi. Na taj način članice Literarno-novinarske sekcije naše škole skrenule su pažnju na to da svi imamo jednaka prava bez obzira na to gdje živimo, kojeg smo spola, kojoj naciji ili rasi pripadamo, koji jezik govorimo ili koje je naše religijsko opredjeljenje.
dan ljudskih prava. jpg