Povodom 21. februara- Međunarodnog dana maternjeg jezika dežurna ekipa školskog radija “Dječija ruka” je emitirala radioemisiju pod nazivom “Februarski kalendar”.
Ističući značaj maternjeg jezika između ostalog smo čuli da na  svom jeziku pišemo, pričamo i pjevamo. Tako ga čuvamo. Svoj jezik moramo braniti, poštovati, ponositi se njim i čuvati ga. „Bez njega si bez imena, bez djedova, bez unuka…“ Međutim, moramo poštovati i druge jezike.
"DEŽURNA DEŽURNA EKIPA ŠKOLSKOG RADIJA “DJEČIJA RUKA”