U Bosni i Hercegovini živi oko 90 000 nepismenih stanovnika. U tom broju najviše je žena. Zašto pismenost ima veze sa spolom, pitanje je za neka druga razmišljanja i neke nove teme. Ovom prilikom pišemo o 8. septembru, Međunarodnom danu pismenosti.
Ovaj datum utemeljio je UNESCO 1965. godine sa ciljem da promoviše značaj učenja i pismenosti. Prema statističkim podacima dobijenih tokom popisivanja stanovništva 2013. godine  od ukupnog broja osoba starijih od 10 godina , nepismenih je 89 794 stanovnika ili 2,82%.  Samo u Federaciji 2,63%. Prema popisu iz 1991. bilo je 367 733 nepismenih ili 9,9%.  Ako primijetite veliku razliku, ona je prije svega vezana za područje koje je tada imala RBiH, bilo je puno više i stanovnika.
Na osnovu defenicije pismenosti  koja je korištena tokom popisa stanovništva 2013. godine, pismena osoba je ona koja može sa razumijevanjem pročitati i napisati  kratku izjavu o svom svakodnevnom životu. U suprotnom, osoba je nepismena.

Postoji više vrsta pimenosti. Ovom prilikom spomenut ćemo samo neke.

♦ Emocionalna pismenost je sposobnost neke osobe da prepozna svoja emocionalna stanja i da ih imenuje, odnosno da ih poveže s nekom rječju koja se koristi za emocije. Na primjer, osoba koja nema razvijenu emocionalnu pismenost na pitanje kako se osjeća odgovara: “Loše se osjećam. Napeta sam.” Iako je opisala što doživljava, nije imenovala emociju. Ona zapravo ne zna što točno osjeća, je li taj njen neugodan doživljaj zapravo strah, ljutnja, krivnja, zabrinutost, ili nešto drugo. Nije svejedno osjeća li osoba strah ili ljutnju. Kada osoba prepozna da je ljuta, ona može svoju emociju povezati s nekom životnom situacijom. Ne zaboravimo da naše emocije nisu tek tako emocije, već su one naše emocionalne reakcije na događaje koje ocijenjujemo kao važne.

Matematička pimenost

Ekspertna grupa (OECD: 1999) dala je sljedeću definiciju matematičke pismenosti (engl.mathematical literacy):
Matematička pismenost je sposobnost pojedinca da prepozna i razumije ulogu koju matematikaima u svijetu, da donosi dobro utemeljene odluke i da primjenjuje matematiku na načine koji odgovaraju potrebama trenutnog i budućeg života tog pojedinca kao konstruktivnog,odgovornog i promišljajućeg građanina.
Osim što je sutra, 8.septembra Međunarodni dan pismenosti, želimo naše čitatelje informirati o još jednom značajnom danu i događaju. Sutra se obilježava i Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama. 
Centralna aktivnost ove manifestacije će se održati u Vilsonovom šetalištu sa početkom u 17 sati. Učesnici “Šetnje za biblioteke” će ponijeti svoju omiljenu knjigu ili onu koju žele da pročitaju.  Nadamo se da će i narednih godina povodom ovih značajnih datuma biti organizirane iste ili slične manifestacije,jer ova zaljubljenicima u knjigu zvuči zaista divno.