Radioemisija ŠESTI APRIL u Sarajevu

Povodom 6. aprila – Dana grada Sarajeva 30.03.2018. godine sa početkom u 9 sati emitirana je radioemisija “Četiri 6. aprila u jednom Sarajevu” . U programu su učestvovali članovi dežurne radioekipe školskog radija “Dječija ruka” i to: Amina Maletović, Enisa Alić i Kelma Alić. Termin emitiranja je bio u petak radi proljetnog raspusta u aprilu, a poslije će biti drugih dešavanja u školi povodom obilježavanja Dana škole. U okviru programa su gostovali i autori literarnih radova na temu “Moj voljeni grad“, Harun Omeragić iz IX razreda, Dalila Karamehmedović iz VII i Umma Šahović iz VI razreda.
Ovo literarno takmičenje je organiziralo Udruženje antifašista Stari Grad.
Ovom prilikom dajemo vam mogućnost da pročitate sva tri rada.
Harun-Moj voljeni grad

Dalila – Moj voljeni grad

Umma- Moj voljeni grad