Na osnovu odredbi člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, za raspisivanje javnog konkursa, broj: 11-30-14786-1 od dana 05.04.2022. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, broj: 01-218/22 od dana 26.04.2022. godine, direktor škole objavljuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Više detalja o konkursu pogledajte na sljedećem linku: http://ossmeh.edu.ba/wp-content/uploads/2022/05/tekst-konkursa.docx