Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, Pravila JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, broj: 01-01-379/21 od 29.07.2021. godine, Saglasnosti ministrice Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-30-26063-1 od 19.07.2021. godine za pozicije u JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme .u školskoj 2021/2022. godini. Više detalja vezanih za konkurs pogledajte klikom OVDJE.