Povodom Dana nezavisnosti, nagrađeni učenici naše škole su prisustvovali Manifestaciji “Mladi ljiljani”. Manifestacija je održana 3. marta u “Memorijalnom centru Kovači” gdje su učenici dobili priznanja za učešće u izradi literarnih i likovnih radova.
Za literarni rad naslovljen kao „Kalendar“ nagrađena je Dalila Karamehmedović iz IX-2 razreda.
Rad možete pročitati u nastavku.
Nagrađeni L I T E R A R N I R A D
U kategoriji likovnih radova nagrade su dobili učenici osmog razreda i to  Fatima Dževlan i Emil Trnka.
Radove možete pogledati na školskom panou u holu škole.