Aktiv nastavnika

U ponedjeljak, 20.1.2020. godine u 10.00 sati u Multimedijalnom centru na Ilidži (bivše kino Igman) održan ...

Održana obuka za direktore škola „Uvod u ključne vještine i razvoj vještina rukovođenja“

U srijedu, 13.03.2019. godine, u Hotelu Hills u Sarajevu (Butmirska cesta 18, Ilidža Sarajevo), u periodu 09 ...

EDUKACIJA DIREKTORA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

U utorak, 29.01.2019. godine, u prostorijama Gimnazije Obala – Centar za edukaciju, održana je edukacija di ...

INTERAKTIVNA RADIONICA

(Pre)odgovorno roditeljstvo (više…) ...

Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi

U četvrtak, 13.12.2018. godine, u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo održana je Nau ...